active news اخذ گواهینامه رسمی عضویت و رتبه بندی 
اخذ گواهینامه رسمی عضویت و رتبه بندی از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
news code : 1829  |  event date : Mon Oct 18, 2021 15:4:38  |  Number Of Comments : 0
کسب رتبه ب-2 کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی توسط شرکت تدبیر ملت
news code : 1827  |  event date : Sun Sep 19, 2021 12:45:25  |  Number Of Comments : 0
احمدعلی سالار رئیس دفتر استان سمنان، صبح روز یک‌شنبه مورخ 28/06/1400 با احمد میر مدیر شعب و ابوالفضل داوودی معاون اعتباری استان دیدار و گفت‌وگو کرد.
active news مدیرعامل در نشست صمیمانه با كارشناسان اطلاعات اعتباری: 
تشریک مساعی، کلید حل مشکلات شرکت تدبیر ملت است.
news code : 1828  |  event date : Sat Oct 02, 2021 7:41:34  |  Number Of Comments : 0
نشست صمیمانه مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره ناظر بر معاونت عملیاتی با کارکنان مدیریت اطلاعات اعتباری، صبح روز ‌شنبه مورخ 10/07/1400 در دفتر مرکزی برگزار شد.
active news بازدید سرزده معاونت عملیاتی از دفتر شركت در استان البرز 
بازدید سرزده معاونت عملیاتی از دفتر شرکت در استان البرز
news code : 1826  |  event date : Mon Sep 13, 2021 12:25:29  |  Number Of Comments : 0
اسماعیل رستمی عضو موظف هیأت مدیره ناظر بر معاونت عملیاتی به صورت سرزده از دفتر شرکت تدبیر ملت در استان البرز بازدید نمود.6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0