• ساعت : ۲:۲۹:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ 
  • کد خبر : ۱۸۱۷
برگ زرین دیگری از افتخارات شركت تدبیر ملت:
حضور و همکاری شرکت تدبیر ملت در پروژه آزادراه غدیر
حضور و همکاری شرکت تدبیر ملت در پروژه آزادراه غدیر آزادراه کنارگذر جنوبی تهران و البرز (آزادراه غدیر) بخش مهمی از جاده ابریشم آزادراهی کشور است. این آزادراه ۱۵۸ کیلومتری، محوری است که گره بزرگ ترافیکی تهران و البرز را از بین برده و می‌تواند طول سفر را برای وسایل نقلیه سبک تا ۹۰ دقیقه و برای وسایل نقلیه سنگین تا ۱۲۰ دقیقه کاهش دهد و یکی از ایمن‌ترین آزادراه‌های کشور از نظر اصول جدید ساخت و مهندسی به شمار می‌رود. شرکت تدبیر ملت نیز با توجه به جایگاه و نقش همیشگی خود در اجرا و بررسی پروژه‌های مختلف، همگام با بانک ملت در این پروژه حضور یافته است.


حضور و همکاری شرکت تدبیر ملت در پروژه آزادراه غدیر
آزادراه کنارگذر جنوبی تهران و البرز (آزادراه غدیر) بخش مهمی از جاده ابریشم آزادراهی کشور است. این آزادراه ۱۵۸ کیلومتری، محوری است که گره بزرگ ترافیکی تهران و البرز را از بین برده و می‌تواند طول سفر را برای وسایل نقلیه سبک تا ۹۰ دقیقه و برای وسایل نقلیه سنگین تا ۱۲۰ دقیقه کاهش دهد و یکی از ایمن‌ترین آزادراه‌های کشور از نظر اصول جدید ساخت و مهندسی به شمار می‌رود. شرکت تدبیر ملت نیز با توجه به جایگاه و نقش همیشگی خود در اجرا و بررسی پروژه‌های مختلف، همگام با بانک ملت در این پروژه حضور یافته است.

 

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.5.0
    V6.0.5.0