• ساعت : ۲:۳۶:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ 
  • کد خبر : ۱۸۱۸
برگزاری دوره آموزشی مدیران
برگزاری دوره آموزشی تحليل رفتار كاركنان و بهبود ارتباطات با مدل جهاني ديسك
دوره آموزشي تحليل رفتار كاركنان و بهبود ارتباطات با مدل جهاني ديسک روز چهارشنبه مورخ 18 فروردین 1400 در دفتر مرکزی شرکت تدبیر ملت برگزار شد. اين دوره آموزشي با حضور دكتر محمدباقر مرادي، مدرس و مشاور رفتارشناسي و مولف كتاب "مدل جهاني disc، معجزه ارتباطي"، بر اساس سند نيازسنجي آموزشي شركت و به منظور آشنايي با ويژگي‌هاي اخلاقي و رفتاري تيپ‌هاي شخصيتي مختلف در حيطه دانشي برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی تحليل رفتار كاركنان و بهبود ارتباطات با مدل جهاني ديسك

دوره آموزشي تحليل رفتار كاركنان و بهبود ارتباطات با مدل جهاني ديسک روز چهارشنبه مورخ 18 فروردین 1400 در دفتر مرکزی شرکت تدبیر ملت برگزار شد.

اين دوره آموزشي با حضور دكتر محمدباقر مرادي، مدرس و مشاور رفتارشناسي و مولف كتاب "مدل جهاني disc، معجزه ارتباطيبر اساس سند نيازسنجي آموزشي شركت و به منظور آشنايي با ويژگي‌هاي اخلاقي و رفتاري تيپ‌هاي شخصيتي مختلف در حيطه دانشي برگزار گردید.

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.5.0
    V6.0.5.0