دوران

لطفا صبر کنید ...

جواد اسدی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

جواد اسدی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : info@tadbirmellat.com

اسماعیل رستمی

نائب رئیس هیأت مدیره

اسماعیل رستمی

نائب رئیس هیأت مدیره

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : info@tadbirmellat.com

محمدعلی خان‌محمدی

عضو موظف هیأت مدیره

محمدعلی خان‌محمدی

عضو موظف هیأت مدیره

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : ma.khanmohammadi@tadbirmellat.com

مجید قاسمی فرید

عضو موظف هیأت مدیره

مجید قاسمی فرید

عضو موظف هیأت مدیره

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : m.ghasemifarid@tadbirmellat.com

علیرضا صالحی

معاون مدیرعامل

علیرضا صالحی

معاون مدیرعامل

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : a.salehi@tadbirmellat.com

محمد نجفی

مدیر برنامه‌ریزی و سازمان

محمد نجفی

مدیر برنامه‌ریزی و سازمان

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : m.najafi@tadbirmellat.com

کامیار منکچیان

سرپرست مدیریت مالی

کامیار منکچیان

سرپرست مدیریت مالی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : k.monokchian@tadbirmellat.com

حمید ملااسمعیلی

سرپرست مدیریت انفورماتیک

حمید ملااسمعیلی

سرپرست مدیریت انفورماتیک

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : h.molaesmaeili@tadbirmellat.com

الهام اسلامی نسب

مدیر اطلاعات اعتباری

الهام اسلامی نسب

مدیر اطلاعات اعتباری

 • تلفن : 02142969200
 • پست الکترونیکی : e.eslaminasab@tadbirmellat.com

بابک داداش‌زاده

مدیر ارزیابی اموال

بابک داداش‌زاده

مدیر ارزیابی اموال

 • تلفن : 02142969144
 • پست الکترونیکی : b.dadashzadeh@tadbirmellat.com

محمد حسن غضنفری‌پور

مدیر بازرسی

محمد حسن غضنفری‌پور

مدیر بازرسی

 • تلفن : 02142969431
 • پست الکترونیکی : m.ghazanfaripour@tadbirmellat.com

مهران سوداگری

مدیر پشتیبانی

مهران سوداگری

مدیر پشتیبانی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : m.sodagari@tadbirmellat.com

محمد توسلی زاده

مدیر حراست

محمد توسلی زاده

مدیر حراست

 • تلفن : 02142969429
 • پست الکترونیکی : m.tavasolizadeh@tadbirmellat.com

اسمعیل دری

مدیر طرح‌های سرمایه گذاری

اسمعیل دری

مدیر طرح‌های سرمایه گذاری

 • تلفن : 02142969701
 • پست الکترونیکی : e.dori@tadbirmellat.com

اکبر صادق‌وند

مدیر سرمایه انسانی

اکبر صادق‌وند

مدیر سرمایه انسانی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : a.sadeghvand@tadbirmellat.com

6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0