کد خبر : ۱۸۲۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ 
۲۳:۷:۰  | 
تعداد نظرات : ۰
مسعود رهنما مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکت‌های ملت و عبدالله بزرگی معاون حقوق عامه و مسئول ارتباطات فراسازمانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به همراه نجاح مدیر روابط عمومی و ...
کد خبر : ۱۸۲۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ 
۱۵:۳۶:۱۱  | 
تعداد نظرات : ۰
مراسم معارفه رئیس دفتر شرکت تدبیر ملت در استان فارس صبح روز یکشنبه مورخ 06/04/1400 با حضور اسماعیل رستمی عضو موظف هیأت مدیره ناظر بر معاونت عملیاتی، محمد نجفی مدیر توسعه بازار، محمد توسلی‌زاده مدی ...
کد خبر : ۱۸۲۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ 
۲۳:۱۲:۲۲  | 
تعداد نظرات : ۰
مراسم معارفه رئیس دفتر شرکت تدبیر ملت در استان خوزستان با حضور اسماعیل رستمی عضو موظف هیأت مدیره ناظر بر معاونت عملیاتی، محمد نجفی مدیر توسعه بازار، محمد توسلی‌زاده مدیر حراست و یحیی محمودی رئیس د ...
کد خبر : ۱۸۲۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ 
۱۴:۴۳:۵۵  | 
تعداد نظرات : ۰
مراسم معارفه رئیس دفتر شرکت تدبیر ملت در استان خوزستان با حضور اسماعیل رستمی عضو موظف هیأت مدیره ناظر بر معاونت عملیاتی، محمد نجفی مدیر توسعه بازار، محمد توسلی‌زاده مدیر حراست و یحیی محمودی رئیس د ...6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0