محاسبه آنلاین حق الزحمه کارشناسی املاک

حدود قیمت ملک خود را وارد نمایید

و سپس گزینه محاسبه را کلیک کنید

محاسبه تعرفه حق الزحمه کارشناسی

محاسبه 9% مالیات بر ارزش افزوده

مبلغ نهایی


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0